Η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης