Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Μ. Τετάρτη