Επίθεση με νέους χαρακτηρισμούς, από τους «Ορίζοντες Ηπείρου»