Πρωτοπορεί το ΠΕΑΚΙ με την παρέμβαση στο κολυμβητήριο
Μεγάλης σημασίας έργο η ενεργειακή αναβάθμιση Έργο πολλαπλών διαστάσεων αναμένεται με την ένταξη της πρότασης για Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού…

 

Η παρέμβαση απεμπλέκει πλήρως το κολυμβητήριο από το πετρέλαιο, καθώς το έργο προβλέπει την εγκατάσταση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας.  Επίσης, ο εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός αντικαθίστανται πλήρως με LED, αντικαθίσταται το σύστημα εξαερισμού καθώς και τα πάνελ οροφής, τοποθετείται σύστημα αντιστάθμισης ισχύος 49,6kVAr και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου.

«Η πόλη θα διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα και αναβαθμισμένα κολυμβητήρια στη χώρα, θέτοντας παράλληλα νέα οικονομικά δεδομένα για το ΠΕΑΚΙ. Η διατήρηση της συνετής οικονομικής διαχείρισης και τα επόμενα χρόνια, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις το ΠΕΑΚΙ να καταστεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό κέντρο, σε σύντομο διάστημα.

Πάνω από 200.000 ευρώ το χρόνο απελευθερώνονται, δίνοντας τη δυνατότητα στο φορέα να σχεδιάσει νέες παρεμβάσεις αλλά και να βελτιώσει αισθητά την ασκούμενη κοινωνική και αθλητική πολιτική του», αναφέρει η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ.