ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βουργαρέλι, 24-04-2019
 Oι επικεφαλής των υποψήφιων Δημοτικών ομάδων για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων,
κ.κ. Μαρίνος Γαρνέλης (Πατριωτικός Υπερκομματικός Συναγερμός) και Κωνσταντίνος Τόσκας  (Αθαμάνων  Όραμα) , κατόπιν συναντήσεως τους αποφάσισαν την προεκλογική και προγραμματική συνεργασία τους με την συνένωση των Δημοτικών ομάδων με επικεφαλή τον Κο Μαρίνο Γαρνέλη.
Οι κύριοι άξονες της προγραμματικής συμφωνίας είναι:
1.   Εξωστρέφεια – Δημιουργία ταυτότητας τουριστικού προορισμού για τον Δήμο μας.
2.  Βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.
3.  Ενίσχυση των υποδομών, αναζήτηση και απορρόφηση πόρων και προγραμμάτων.
4.  Προώθηση της απασχόλησης .
5.  Αναδιάρθρωση της Διοικητικής και Οικονομικής ικανότητας του Δήμου.
6.  Ενδυνάμωση της δυνατότητας όλων των συνδημοτών να συμμετέχουν στις αποφάσεις του
     Δήμου.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μετεκλογικά επικεφαλής των Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού θα είναι ο Κωνσταντίνος Τόσκας.
Κοινός τόπος και των δύο (2) υποψήφιων Δημοτικών ομάδων είναι ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας που με την συνεργασία και την ανανέωση είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μας θα δημοσιοποιηθεί σε επομένη ανακοίνωση.