Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ. Δημήτριου Δημητρίου δέχτηκε στο Γραφείο του στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 τον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ.Θ.Μπέγκα ο οποίος συνοδευόταν από την κα Α. Βακαλοπούλου, τον Α. Γοργόλη, τον Γ. Μάσκακα και τον Ι. Παρδάλη.