Ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα