Αναγνώστης μας στέλνει τη φωτογραφία με το παρακάτω δηκτικό σχόλιο: «Όλοι μιλάνε για ιδέες και οράματα και μεγάλα έργα… Όλοι λένε θέλουν να μας κάνουν Ευρώπη. Ας αρχίζουν λοιπόν τη δουλειά από κανένα φρεάτιο που είναι και εύκολο, να γλυτώνουμε