Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα δαπάνης 892.116,76 ευρώ