Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών στις 15 Μαΐου