Αυτό υποστήριξε σε νομικά έγγραφα που συνδέονται με αγωγή εναντίον της εταιρίας