ΜΕΤΩΠΟ ΔΡΑΣΗΣ - Ο Βασίλης Καφαράκης παρουσίασε το ψηφοφέλτιο
Το ψηφοδέλτιο του Μετώπου Δράσης για τον Δήμο Ιωαννιτών κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων κλιμάκιο της παράταξης με επικεφαλής τον υποψήφιο…

Στόχος του Μετώπου Δράσης είναι “να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο, να αντιπαλέψει και να έρθει σε ρήξη με τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται τόσο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο όσο και στο Δήμο μας και να προσφέρει ελπίδα, όραμα και διέξοδο στους δημότες ότι είναι εφικτό μαζί με αυτούς να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση σε αγωνιστική και ενωτική κατεύθυνση”.