Πού ψηφίζει ποιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στις Ευρωεκλογές στο Ν. Πρέβεζας – Αναλυτικά τα εκλογικά τμήματα

Με απόφασή της η Π.Ε. Πρέβεζας προχώρησε στον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

Ειδικότερα καθορίζει για τις εκλογές ανάδειξης των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 26ης Μαΐου 2019 και των τυχόν επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 τα εκλογικά τμήματα, την έδρα αυτών, τα καταστήματα ψηφοφορίας και τους εκλογείς της εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ) οι οποίοι θα ψηφίσουν για την ανάδειξη των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών καθώς και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κατωτέρω, ήτοι:

  1. σε εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α» για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Περιφερειακών Αρχών

  2. σε εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β» για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών και την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων Κοινοτήτων

  3. σε εκλογικά τμήματα «χωρίς ένδειξη» για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για την ανάδειξη Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Επίσης στα ίδια τμήματα, ως εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν:

    Α) για την ανάδειξη ΜΟΝΟ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26 / 2012 καθώς και οι ετεροδημότες εκλογείς ( που διαμένουν στην εκλογική Περιφέρεια Πρέβεζας – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ) και

    Β) για την ανάδειξη των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών Αρχών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ΜΟΝΟ των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών ή ΜΟΝΟ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα εκλογικά τμήματα.