Παρουσίασε υποψηφίους στην Ηγουμενίτσα ο Δ. Δημητρίου