Συνεργασία των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ με αμερικανικό κολλέγιο
Σε μια ακόμη σημαντική συνεργασία προχώρησαν τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ με το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ANATOLIA αυτή τη φορά.

Η συνεργασία αφορά τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό, καθώς οι απόφοιτοι των εκπαιδευτηρίων που έχουν τριετή τουλάχιστον φοίτηση στα ΔΩΔΩΝΑΙΑ,τυχαίνουν σημαντικών εκπτώσεων (50% τουλάχιστον ) σε ενδεχόμενη φοίτηση εκεί, τόσο προπτυχιακή όσο και μεταπτυχιακή !

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε σε εκδήλωση που διεξήχθη με τη συμμετοχή γονέων και μαθητών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας !