Κάλεσμα προς όλες τις παρατάξεις από τη δημοτική αρχή Ιωαννίνων