Οποτεδήποτε προκύπτει μια θετική είδηση, η ΝΔ αρχίζει να αναπαράγει σειρά από “κίτρινες ειδήσεις”, είναι σε πολιτικό και στρατηγικό αδιέξοδο