Συνάντηση της υφυπουργού Παιδείας με τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου