Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς