Βράβευση μαθητών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων