Κάθε πράξη βίας βρίσκει κάθετα αντίθετη την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και κρίνεται καταδικαστέα. Πέρα για πέρα βανδαλιστική η επίθεση στο εκλογικό κέντρο στην Δημοτική παράταξη «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» καθόλου δεν τιμούν τα χρηστά ήθη του συνόλου των πολιτών της πόλης μας και σαν τέτοια την καταδικάζουμε απερίφραστα.