Το Σωματείο Συνταξιούχων Άρτας ενημερώνει τους συναδέλφους συνταξιούχους του Σωματείου ΠΑΣΣΑΣ-ΔΕΗ ότι πρέπει να καταχωρήσουν ξανά τα στοιχεία τους στο μητρώο του ΕΦΚΑ (έμμεσα και άμεσα ασφαλισμένοι), συμπληρώνοντας μια αίτηση στη Γραμματεία του