Πρωτοβουλία από τουριστικές επιχειρήσεις και παραγωγούς