ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 21 και 22 ΜΑΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος για την απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, Πιστοποιητικού ΙΙ & Πιστοποιητικού Ι του Κανονισμού ΕΚ2015/2067 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α) Την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εξετάσεις  στο θεωρητικό μέρος  για την απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού ΙΙ  του Κανονισμού ΕΚ2015/2067

Καλούνται να συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΜΕΡΓΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3

ΝΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

4

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΖΗΣΗΣ

5

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7

ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

Β)  Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, στα εργαστήρια των ΕΠΑΣ Ιωαννίνων  του ΟΑΕΔ, εξετάσεις στο πρακτικό μέρος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ι του Κανονισμού ΕΚ2015/2067

Καλούνται να συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΛΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

καθώς και οι επιτυχόντες των θεωρητικών εξετάσεων.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχει καταθέσει τη σχετική αίτηση  συμμετοχής και τα σχετικά παράβολα εξετάσεων, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους και να κρατούν νόμιμο στοιχείο ταυτοποίησή τους (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Ταχ. δ/νση: Πλ. Πύρρου 1Α, ΤΚ 45211, Ιωάννινα/ Αμβρακίας 23, ΤΚ 47100, Άρτα/ Σπηλιάδου 8, ΤΚ 48100, Πρέβεζα/ Π. Τσαλδάρη 18, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα, Τηλ.: 2651364163, 2681363115, 2682360247, 2665099971, Τηλεομοιοτυπία: 2651027965, 2681075505,2682360249, 2665360174, Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: c.georgoulas@php.gov.gr, ladavou@peartas.gov.gra.katsaiti@php.gov.gr, a.koritsidis@php.gov.gr

   

Ο γραμματέας  της εξεταστικής επιτροπής

Λυκούδης Εμμανουήλ