Προσωρινή διακοπή Υπηρεσιών Πιστοποίησης
για την ΑΠΕΛΛΑ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, e-Presence, ΕΥΔΟΞΟΣ, Φοιτητολόγιο κ.α.
τη Δευτέρα 13/5/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 13/5/2019 από 15.00 θα γίνει προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών πιστοποίησης για την ΑΠΕΛΛΑ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, e-Presence κτλ για τα Μέλη ΔΕΠ. Επίσης δεν θα γίνεται πιστοποίηση των φοιτητών για ΕΥΔΟΞΟ, φοιτητολόγιο (cronos) κτλ.

Η διακοπή είναι επιβεβλημένη λόγω της αναδιάταξης των εξοπλισμού και των καλωδιώσεων στην αίθουσα υπολογιστών της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Δικτύων (πρώην Κέντρο Υπολογιστών).

Οσα Μέλη ΔΕΠ χρειάζεται να εργασθούν με τις παραπάνω υπηρεσίες, μπορούν να το κάνουν μόνο μετά την επαναφορά τους.

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Mail G-Suite.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης θα επανέλθουν μετά το πέρας των εργασιών αργά το ίδιο απόγευμα.

 

Από τη
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων
του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων