…και για Γεφύρι της Πλάκας το 2020 και δίκτυο διανομής φυσικού αερίου το 2023