Άνοιγμα στην «πρώτη ψήφο» και στους… παραδοσιακούς τρόπους εκλογών