Καταγγελίες από την Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση για υποψήφιο