ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γνωστοποιούμε

Ότι την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (Γραφεία Πρυτανείας, Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 45100 Ιωάννινα), θα πραγματοποιηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον της κατά νόμον επιτροπής μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να συσταθεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης στο πλαίσιο της διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια πλήρους συστήματος υγρής χρωματογραφίας και αυτόματου συλλογέα κλασμάτων υγρής χρωματογραφίας για τις ανάγκες του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που θα γίνει στις 23 Μαΐου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει το σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας.
Διενέργεια Κλήρωσης Επιτροπής (19351/2019)

 

 

Δείτε ακόμη: Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

 

Αυτή η δημοσίευση έγινε με την υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων