Η αμπελουργία στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας αποτελεί μια σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, με  αξιόλογη παράδοση, με την οποία σήμερα απασχολούνται  περίπου 150 οικογένειες.