“Μπροστά στην υποβάθμιση και στην συνεχή εντατικοποίηση που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς στα Νοσοκομεία και στα ΚΥ. 
Μπροστά στην συνεχιζόμενη μείωση των δαπανών και της χρηματοδότησης