Μια εκδήλωση για τα μανιτάρια-τρούφες και τις δυνατότητες αξιοποίησης