...η ατάκα της ημέρας από την εφημερίδα «Ελευθερία»
Ο κοινός παρανομαστής του προγράμματος μας είναι ο άνθρωπος ως ενεργός δημότης ως πολίτης, ο άνθρωπος που βιώνει την καθημερινότητα…