Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
(θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2020)

 • Τομέας Αστρογεωφυσικής
 • Τομέας Θεωρητικής Φυσικής
 • Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
 • Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:  Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγή Εκλογών: Τετάρτη, 29  Μαΐου 2019

Δείτε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντών στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Φυσικής

Καταχωρήθηκε στις 13 Μαΐου 2019 Ω 10:47

 …

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
(θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2020)

 • Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 • Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
 • Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
 • Τομέας Φυσικοχημείας

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:  Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγή Εκλογών: Πέμπτη, 30  Μαΐου 2019

Δείτε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντών στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Χημείας

Καταχωρήθηκε στις 15 Μαΐου 2019 Ω 10:24

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
(θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2020)

 • Α’ Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
 • Β’ Τομέας Άλγεβρας Και Γεωμετρίας
 • Γ’ Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής Και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Δ’ Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Και Μηχανικής Έρευνας

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:  Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγή Εκλογών: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Δείτε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντών στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Μαθηματικών

Καταχωρήθηκε στις 15 Μαΐου 2019 Ω 10:24

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019