Παράκαμψη Φιλιππιάδας και οδικό τμήμα «Γέφυρα Πλάκας-Πράμαντα»