Την Παρασκευή 17 Μαΐου στις 2.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Δεδομένου ότι οι εκλογές απέχουν μόλις δύο εβδομάδες περίπου η συζήτηση αναμένεται να είναι κατά βάση πολιτική.
Από τα θέματα της συνεδρίασης πιο…

σημαντικά είναι η διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των ευρωεκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους, η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου)» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών– 2η Προκήρυξη» και η παραλαβή του τρίτου σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών».