Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο βιολογικό (μοριακό) μηχανισμό