Η αμπελουργική ζώνη Ζίτσας περιλαμβάνει εκτάσεις στις κτηματικές περιφέρειες των Δημοτικών Κοινοτήτων Ζίτσας, Καρίτσας, Κληματιάς, Πρωτόπαππα, Λιγοψάς και Γαβρισιών. 

Σήμερα καλλιεργούνται περίπου 2.000 στρ. αμπελιού κυρίως της τοπικής λευκής ποικιλίας Ντεμπίνα που χρησιμοποιείται για την…

παραγωγή των Οίνων Παραγωγής Ανωτέρας Προελεύσεως (Ο.Π.Α.Π .) «Ζίτσα», το μοναδικό πιστοποιημένο προϊόν από τη φυτική παραγωγή σε ολόκληρο το Ν. Ιωαννίνων. 
Στην περιοχή δραστηριοποιούνται τρεις οινοποιητικές επιχειρήσεις : η ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε., η ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε. και η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΦΩΝ ΠΡΑΣΣΟΥ .
Στη Ζίτσα δραστηριοποιείται ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας, ως συλλογικό σχήμα έκφρασης των παραγωγών.
Η διατήρηση και ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνων ποιότητας και αποσταγμάτων είναι συνυφασμένη με το μέλλον της περιοχής. Σήμερα αντιμετωπίζει οξύ ανταγωνισμό και δομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να απαιτεί την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η δημοτική παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» καταθέτει δημόσια τις προτάσεις της :
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ψήφιση λειτουργικών νομοθετικών ρυθμίσεων που να δίνουν τη δυνατότητα της εκχέρσωσης αγροτικής γης για καλλιέργεια αμπελιών, μετά από σχετική άδεια και έλεγχο των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών. Η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων, όπου καλλιεργούνταν αμπέλια έχει δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα εξεύρεσης κατάλληλων θέσεων για τη δημιουργία ή επέκταση εκμεταλλεύσεων από ενδιαφερόμενους. 
• Εκχώρηση δικαιωμάτων φύτευσης κατά προτεραιότητα στην περιοχή και σύνδεση με το πρόγραμμα νέων γεωργών, ώστε η ζώνη να αποκτήσει ένα κρίσιμο μέγεθος και να προχωρήσει η ηλικιακή ανανέωση των αμπελουργών.
• Οργάνωση των αμπελουργών σε ομάδα παραγωγών, ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής, υιοθέτηση τεχνικών καινοτομιών, βελτίωση των συνθηκών για τη διάθεση του προϊόντος.
• Σύσταση τοπικής διεπαγγελματικής οργάνωσης για την αμπελοκαλλιέργεια, με συμμετοχή: φορέα παραγωγών, οινοποιείων, Δήμου και ίσως Περιφέρειας. Η τοπική διεπαγγελματική οργάνωση θα συμβάλλει στην εκπόνηση πολιτικής για την ανάπτυξη της αμπελουργικής ζώνης (σχεδιασμός φυτεύσεων, επιλογή καλλιεργητικών μεθόδων, οργάνωση της τεχνικής στήριξη, ενέργειες προβολής και προώθησης των οίνων Ο.Π.Α.Π. «Ζίτσα» και των αποσταγμάτων.  
• Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης για το μεγαλύτερο ποσοστό των αμπελιών και  της βιολογικής γεωργίας για μικρό αριθμό παραγωγών και σύμφωνα με τις αποφάσεις της διεπαγγελματικής οργάνωσης.
• Ανάπτυξη μηχανισμού τεχνικής στήριξης – συνεργασία Δήμου με τις επιστημονικές δομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΕΓΕΑΛ – Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε.) για έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τη θρέψη και τη φυτοπροστασία. Οργάνωση κύκλων εκπαίδευσης στους αμπελουργούς σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
• Ανάπτυξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – μετεωρολογικό εργαστήριο για την ανάπτυξη συστήματος τοπικών προγνώσεων καιρού. 
• Ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνείς και εθνικές εκθέσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και μεμονωμένων παραγωγών. 
• Οργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεωνγια την προβολής και προώθησης των τοπικών κρασιών – τσίπουρου, της τοπικής γαστρονομίας και της πολιτιστικής παράδοσης  της περιοχής, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους.
Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, η παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» δεσμεύεται για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Αμπελουργική ζώνη Ζίτσας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης ενός εμβληματικού τομέα παραγωγής για την ευρύτερη περιοχή.