Οι προοπτικές για την αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου