Στην Ηγουμενίτσα εγκαταστάθηκαν τηλεμετρικοί σταθμοί καταγραφής υδρολογικών δεδομένων.Σκοπός είναι η διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη.Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και…

—————EPIRUSGATE Διαβάστε περισσότερα »