Δείτε τα εκλογικά τμήματα της Π.Ε Ιωαννίνων ,πατώντας εδώ
 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας
Νομού Ιωαννίνων για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019 καθώς
και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019″