Γεγονός αποτελεί πλέον η κατασκευή των μεγάλων έργων ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών, μετά και την εγκατάσταση των εργολάβων.

The post Πλήρης κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών appeared first on Ηπειρωτικός Αγών.