Η διατήρηση δυνάμεων από την παράταξη του Θ. Μπέγκα, η διάσπαση της κεντροδεξιάς και ο Μωυσής Ελισάφ