Αναδρομική έκθεση του εικαστικού Σπύρου Παπασπύρου