Τηλέφωνο 2681400037
Όλοι οι ωφελούμενοι
που επιλέχθηκαν στο νέο κοινωφελές πρόγραμμα για τον Δήμο Αρταίων και παράλληλα έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την κατάρτιση καθώς προσέρχονται στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται πρόγραμμα που παρέχει 120 ώρες κατάρτισης με Πιστοποίηση πληροφορικής από τους καλύτερους φορείς ACTA (Τεχν. Αριστοτελείου Παν/μίου) – ECDL. Οι ωφελούμενοι δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους στον φορέα κατάρτισης και πιστοποίησης:
Άρτα: FUTURE VOICE Τηλέφωνο 2681400037 – Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)