...η ατάκα της ημέρας από την εφημερίδα «Ελευθερία»
Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις προγόνους που σου χάραξαν δρόμους, αυτό σημαίνει Ηπειρωτισμός. Εμείς πρέπει να τον ακολουθήσουμε σ’ αυτές…