Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδιοργανώνει με το
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο το 32ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στο
Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 30
Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2019.
Το θέμα του συνεδρίου είναι «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη
βιώσιμη ανάπτυξη», ανάπτυξη που ο ρόλος της γίνεται ακόμη πιο ζωτικός τα
τελευταία χρόνια. Το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει το ρόλο της Στατιστικής στην
υλοποίηση της ατζέντας για την βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα το
διεπιστημονικό χαρακτήρα και τις δυνατότητες χρήσης και εφαρμογής της
Στατιστικής Επιστήμης.
Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται ομιλίες από τρεις
προσκεκλημένους ομιλητές, περίπου εκατό ομιλίες, δύο Ειδικές Συνεδρίες και ένα
Παράλληλο Σεμινάριο στη Θεματική Περιοχή των Στατιστικών Μοντέλων ΜεταΑνάλυσης, καλύπτοντας, έτσι, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που σχετίζονται με τη
Στατιστική Επιστήμη. Οι Σύνεδροι αναμένεται να ξεπεράσουν τους διακόσιους,
υπάρχει συμμετοχή από το εξωτερικό, ενώ πληροφορίες για το συνέδριο δίνονται
στον Ιστότοπο esi2019.conf.uoi.gr.
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη, 30 Μαΐου
2019 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων