Εκλογικη Περιφερεια Πρέβεζας

Τελευταία ενημέρωση 27/5/2019, 19:58
Ενσωμάτωση 76,61 (131 / 171 ΕΤ)
Εγγεγραμμένοι 50.576
Έγκυρα 95,73 Άκυρα 2,87
Συμμετοχή 57,63
Λευκά 1,40
Ενσωμάτωση σταυρών 26,32 (45 / 171 ΕΤ)

9,02%  ψήφοι : 2.518
367
343
299
243
104
60
54
31
30
28
27
23
23
20
20
20
20
16
13
13
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2