Πώς διαμορφώνονται οι περιφερειακές έδρες της Ηπείρου
Μετά από την τελική καταγραφή των εδρών για την περιφέρεια Ηπείρου σε όλα (505) ΕΤ και μια ανατροπή της τελευταίας…

Καχριμάνης Αλέξανδρος 57,05 %  29 έδρες
Ζάψας Γεώργιος 14,92%  7 έδρες
Ριζόπουλος Σπυρίδων 9,75%   5 έδρες
Δημητρίου Δημήτριος 7,90%  4 έδρες
Πρέντζας Γεώργιος 6,01%  3 έδρες
Ζήκος Νικόλαος 1,81%  1 έδρα
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 1,34% 1 έδρα
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 1,21%  1 έδρα