Απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Κάτω Νεοχωρόπουλο λόγω έργων
Απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, θα ισχύσει από αύριο 4/6 μέχρι το…

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η διέλευση των πεζών θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση.